2 0 9

خدايي چي بودم چي شدم! انقد يعني داغونم كه با شنيدن صداش

تا نيم ساعت بعد با به ياد اومدن خنده هاش ميخندم !

عاشق كه باشي بدبخت ترين موجوده رو زميني، تو اكيپشون 

چنتا دخترن چنتا پسر، اون وقت من عين بز بايد دلم قش بره براش

خوبياشو ميبينم فقط و چشام بستس رو بي تفاوتياش

خدا يادته التماست ميكردم فقط صداشو بشنوم؟ حالا فهميدم هر نرسيدني حكمتي توشه،دوباره بعد چن سال اصلا غمگين نيستم كارمو دقيق انجام ميدم و فكرم ازاده، اخه لعنتي چرا پيشم بند نميشي؟ درسته بابام چيزي نداره تا پيش دوستات پز بدي، ولي اينو مطمعن باش پيشم بموني دنيامو به پات ميريزم تا فقط خنده بياد رو لبات نفس قصه ما قصه ي اون بنده خداييه كه ميگف؛ اهل دل بودم ولي اون جيگر دوست داشت، ميپرستمت!

مجنون بي ليلي

ارسال دیدگاه برای این مطلب