0 1 9

يه روزي ميرسه با قطره قطره اشكاي پسرت ياد من بيفتي

و من بلند بلند ميخندم :)

مجنون بي ليلي

ارسال دیدگاه برای این مطلب