9 0 9

هر شب يا يه شب در ميون هميشه برات دعا ميكردم كه هرجا با هركسي كه هستي

خوش باشي و اصلا منو يادت نياد و چشاي ماهت فقط از روي شادي باروني شه

ولي امشب و از اين به بعد از خدا آرزو ميكنم به پستت يكي مثل خودت بخوره

يكي كه جواب تموم خوبياتو با يه جواب سربالا بده، يكي كه ره ب ره حالتو بگيره

چون وقتي با تموم غرورم تكست دادم كه رسيدي نفس؟ جوابمو ندادي

ميدوني چقد خورد شدم؟ از اين به بعد هرلحظه اي كه يادم بياي فقط نفرينت ميكنم

چون يه درصدم از رو هوس نميخواستمت، با تموم وجودم دوستت داشتم

ولي خوبيش اينجاس كه از اين به بعد حدمو ميدونم، شايد عاشق بشم شايد

ولي به خاطرش وجودمو نميدم،اميدوارم هر ضربه اي كه ميخوري يادت بياد

از كجا خوردي و چرا خوردي، اميدوارم بند به بند بدنتو حتي گربه سركوچتون هم لمس كنه

هرچي بدِ براي تو دختر🙏🏻🤞🏼

مجنون بي ليلي

ارسال دیدگاه برای این مطلب