6 0 9

نگفتم كه جهنمِ دوتاييمون از بهشت بهتره؟

كي ميفهمه كه تو چشاش چيو ميبينم

مجنون بي ليلي

ارسال دیدگاه برای این مطلب