4 0 9

فردارو مرخصي گرفتم و مثلا تولدمه فردا

چند ساله كه تولد نميگيرم، همه فقط ميدونن نميگيرم ولي نميدونن

چرا؟ چون دلم ميگيره وقتي ميخوام فوت كنم شمعارو با اينكه نيستي

حتي دو سه ساله تبريك هم نگفتي! فردا ميرم جنگل با بچه ها

فقط به خاطر اينكه نباشم خونه تولد نگيرن، هرچي بيشتر طرفت ميام

تو ازم دورتر ميشي، مگه لايق تكيه كردن نبودم؟ خدايي نبودم؟

پ ن: ندا جانم مرسي كه تبريك گفتي و كلي ممنونم ازت مهربون🌹

مجنون بي ليلي

ارسال دیدگاه برای این مطلب